اطلاعات تماس
  • آدرس: تهران - خیابان آزادی – نبش خوش
  • شماره تماس دبیرخانه 02166941251
  • : پست الکترونیکی support@portaltvto.com
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای تأسیس در سال 1359 از ادغام سه واحد آموزشی "اداره کل تعلیمات حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی"،"صندوق کارآموزی" و "کانون كارآموزی" با نام «سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی » تشکیل گردید و در سال 1360 به «سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور » تغییر نام یافت.

درگاه خدمات الکترونیکی

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ثبت نام در دوره های آموزشی

در دوره های آموزشی ثبت نام


اقدام کنید

آزمون ادواری

آزمون ادواری


اقدام کنید

مشاهده سوابق آموزشی

مشاهده سوابق آموزشی


اقدام کنید

بانک اطلاعاتی مهارت آموختگان

ببانک اطلاعات مهارت ـموختگان


اقدام کنید

پرداخت آنلاین

پرداخت آنلاین


اقدام کنید

مشاوره و هدایت شغلی

مشاوره و هدایت شغلی


اقدام کنید