اطلاعات تماس
  • آدرس: تهران - خیابان آزادی – نبش خوش
  • شماره تماس دبیرخانه 02166941251
  • : پست الکترونیکی support@portaltvto.com
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای تأسیس در سال 1359 از ادغام سه واحد آموزشی "اداره کل تعلیمات حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی"،"صندوق کارآموزی" و "کانون كارآموزی" با نام «سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی » تشکیل گردید و در سال 1360 به «سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور » تغییر نام یافت.

دکمه های وضعیت روشن/خاموش

دکمه های وضعیت روشن/خاموش

ارسال فایل

حداکثر اندازه فایل: 10 مگابایت (zip / pdf / jpg / png)

انتخاب فایل
انتخاب فایل
انتخاب فایل
انتخاب فایل
انتخاب فایل
انتخاب فایل
انتخاب فایل

عناصر فرم

نکته: 200 کلمه مجاز است! 0/200 Words

وارد کردن tooltip!

عناصر مفید
افزایش/کاهشروی فلش کلیک کنید و یا با استفاده از ماوس در فوکوس استفاده کنید